Endometriozis Nedir?

Rahim iç yüzünü döşeyen ve  endometrium olarak adlandırılan dokunun, rahim dışında vücutta başka bir alanda yerleşmesidir. En sık yumurtalıkta olmakla birlikte, karın içini döşeyen periton zarı, tüpler, vajina, bağırsaklar, idrar kesesi (mesane), eski operasyon dikiş bölgelerinde görülebilmektedir.

Endometriozis Sıklığı Nedir?

En çok 30 lu yaşlarda görülmekle birlikte, genel olarak üreme çağındaki (15-49yaş) her 10 kadının birinde görülmektedir. Ağrılı adet, ağrılı cinsel birliktelik ve kasık ağrısı olan kadınlarda %70 oranında görülebilmektedir.

Endometriozis Neden Oluşur?

Endometriozis  nedeni tam olarak açıklanamamıştır ve çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Bu teorilerden biri; endometrium dokusunun, adet sırasında tüpler aracılığı ile karın boşluğuna geçmesi ve karın zarı(periton) ,yumurtalıklar ve tüplerde endometriozis odaklarını oluşturmasıdır. Bir diğer teori, endometrial dokunun kan ve lenf damarları ile yayıldığı ve endometriozis odaklarını oluşturduğu yönündedir.

Endometriozis Belirtileri Nelerdir?

Endometriozis hiçbir şikayete sebep vermeyebilir, ameliyat esnasında ya da ultrasonografi ile görülebilir. Bulgu verdiği durumlarda ise şikayetler şu şekilde olabilmektedir.

  • Ağrılı adet görme
  • Ağrılı cinsel ilişki
  • İnfertilite (kısırlık)
  • Kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik
  • Adet düzensizliği
  • Karın ağrısı, karın alt kısmında rahatsızlık hissi
  • Sık idrara çıkma, kanlı idrar yapma

Endometrioma (Çikolata kisti) Nedir?

Rahim içini döşeyen endometrium tabakasının yumurtalıklarda bulunması ve her adet döneminde kanayarak kistleşmesi sonucunda endometrioma (çikolata kisti) oluşur. Ultrasonografi ile tanısı konulabilir.

Endometriozisde Teşhis Nasıl Konulmaktadır?

Endometrioziste kesin tanı ancak laparoskopi ya da laparotomi ile direkt olarak görülerek konulur. Ultrasonografi ile endometriozise bağlı gelişen yumurtalık kisti olan endometrioma (çikolata kisti) tanısı konulabilir.

Endometriozis İnfertilite (Kısırlık) İlişkisi

Endometriozis infertiliteye sıklıkla eşlik eder. İnfertilite nedeni ile yapılan laparoskopilerde % 25-45 oranında endometriozis tespit edilebilmektedir. Şiddetli endometriozis olgularında oluşan yapışıklıklar nedeni ile tüplerde meydana gelen tıkanıklıklar infertiliteye(kısırlık) neden olabilmektedir.Hafif ve orta derecede endometriozisin ne şekilde infertiliteye(kısırlık) yol açtığı tartışmalıdır.

Endometriozisde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Endometriozisde medikal ve cerrahi olmak üzere 2 tedavi seçeneği vardır. Tedavi seçeneği,  hastanın yaşı, endometriozisin evresi, şiddeti, ağrı durumu , infertilite(kısırlık) öyküsü, çocuk isteyip istememesine göre değişir.

Medikal Tedavi:  amaç, düşük östrojenik etki oluşturarak endometriozis lezyonlarını baskılamak, endometriozis lezyonlarının ilerlemesini durdurmaktır. Ağrı kesiciler, doğum kontrol ilaçları, sadece progesteron içeren ilaçlar, GnRH analogları dediğimiz aylık ya da 3 aylık iğneler,  rahim içi sistemler(spiral) olabilir.

Cerrahi Tedavi: amaç yumurtalık dokusuna en az zarar verecek şekilde yumurtalık kistlerini çıkartmak, yapışıklıkları açamak, peritondaki (karın iç zarı) endometriozis odaklarını koter ile yakmak, normal anatomiyi sağlamaktır. Cerrahi sonrasında kadınların %50’sinde semptomlar geri dönebileceği için erken yaşlarda cerrahiden çok gerekli olmadıkça kaçınılmalıdır.

Call Now Button